Locatie SV Leidschenveen

Locatie SV Leidschenveen

Adres:
Poelpolderstraat 35
2439 VE  Den Haag
Achter het Kyocera Stadion

Trainingstijden:
Zondag om 9.30 uur

Locatie RVV Coal

Locatie R.V.V. Coal

Adres:
Oldegaarde 353
3048 AA  Rotterdam

Trainingstijden:
Woensdag om 13.30 uur
Vrijdag om 17.30 uur

Locaties

Locatie R.V.V. Coal
Adres:

Oldegaarde 353
3048 AA  Rotterdam

Trainingstijden:
Woensdag om 13.30 uur
Vrijdag om 17.30 uur

Locatie SV Leidschenveen

Adres:
Poelpolderstraat 35
2439 VE  Den Haag

Trainingstijden:
Zondag om 09.15 uur